Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Výroční zpráva 2010

V termínu do 1. 3. je stanovena zákonná povinnost, týkající se zveřejnění zprávy za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
Obec Želnava předkládá dle ust. § 18 cit. zákona tuto zprávu:
§ 18, odst. 1, písm. a)     Počet podaných žádostí o informace:                         0
                                       Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí                     0
§ 18, odst. 1, písm. b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                  0
§ 18, odst. 1, písm. c)     Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:      0
§ 18, odst. 1, písm. d)    Výčet poskytnutých výhradních licencí:                      0
§ 18, odst. 1, písm. e)     Počet stížností podaných podle § 16a:                       0
§ 18, odst. 1, písm. f)     Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:        
                                       Zodpovězené internetové dotazy                              0
                                       Obec Želnava zodpovídá desítky telefonních dotazů ročně.
 
   
 
V Želnavě 7.2.2011
 
Václav Čížek
starosta obce
TOPlist