Obecní úřad Želnava

384 51 Volary

Volby 15. a 16. října 2010 do zastupitelstev obcí


 

Jmenování členů okrskové volební komise

V souladu s ust. § 17 odst. 2 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

jmenuji  

členy okrskové volební komise na neobsazená místa, a to:

1.    Böhmová Jana

2.    Stolariková Monika

3.    Vondruš Petr

 

 

 

 

 

Vilém Böhm, starosta obce

 

 

V Želnavě dne 15.10.2010