Finanční úřad v Prachaticích   –   Vodňanská 376 ,  383 01 Prachatice

 

     tel:  388 371 111                                                  Elektronická podatelna:         http://eds.mfcr.cz

    fax:  388 371 399                                                  Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail):

       podatelna@pt.cb.ds.mfcr.cz

 

 

Informace o údajích k dani z nemovitostí

na zdaňovací období roku 2011:

 

 

 

Vlastníkům pozemků dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci a pronajatých, nacházejících se v katastrálních územích, ve kterých byla v průběhu roku 2010 zjednodušená evidence odstraněna,  vzniká na zdaňovací období roku 2011 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé pozemky evidované v podobě parcel katastru, a to bez ohledu na to, zda jsou pronajaty či nikoliv. Daňové přiznání je nutné podat shora uvedenému Finančnímu úřadu

 

nejpozději do 31. ledna 2011.

 

           

            podání daňového přiznání

 

Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011, je poplatník povinen přiznání podat Finančnímu úřadu v Prachaticích nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2011.

Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .

 

 

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.

 

 

 

splatnost daně z nemovitostí

 

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2011. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2011, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2011.