Obec Želnava

384 51 Volary

Volby 22. a 23. října 2010 do Senátu PČR – 2. KOLO


INFORMACE

pro voliče

 

1.  Volby do Senátu PČR – 2.kolo se uskuteční

v pátek 22.října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu 23. října 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2.   Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost: kancelář Obecního úřadu v Želnavě

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Želnava, Slunečná a Záhvozdí.

 

3.          Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.

 

4.          Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb

 

5.          V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

 

6.          Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

 

 

V Želnavě dne 18.10.2010

 

 

Vyvěšeno: 18.10.2010

Sejmuto: 23.10..2010