Obecní úřad Želnava

384 51 Volary

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽELNAVA

konaného dne 15.12.2010

 

Obecní úřad v Želnavě, podle §93 odst.1, zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje,

že bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce Želnava na den 15.12.2010 od 17.00 hodin v kanceláři OÚ Želnava.

 

Program:

1.           Zahájení

2.           Rozpočet obce na rok 2011

3.           Rozpočtové opatření č.10/2010

4.           Zápisy kontrolního a finančního výboru

5.           Schválení směrnice o místních poplatcích

6.           Schválení nové vnitřní směrnice obce

7.           Schválení odměn – vnitřní finanční kontrola

8.           Výpověď nájemní smlouvy z bytu – hrubé porušení smlouvy

9.           Diskuse

10.        Závěr

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  7.12.2010

 

Sejmuto:  15.12.2010