Obecní úřad Želnava

384 51 Volary

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽELNAVA

konaného dne 7.12.2010

 

Obecní úřad v Želnavě, podle §93 odst.1, zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce Želnava na den 7.12.2010 od 17.00 hodin v kanceláři OÚ Želnava.

 

Program:

1.           Zahájení

2.           Schválení odměn členům zastupitelstva

3.           Jmenování nových členů finančního výboru

4.           Jmenování nových členů kontrolního výboru

5.           Příprava projektové dokumentace – rekonstrukce ČOV

6.           Prodej malotraktoru

7.           Zrušení mandátní smlouvy – Novotný

8.           Směrnice pro poskytování darů občanům při výročí

9.           Forma vítání občánků

10.        Ohňostroj

11.        Rozpočtová opatření 2010

12.        Projednání žádosti – Červený taras

13.        Diskuse

14.        Závěr

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  30.11.2010

 

Sejmuto:  7.12.2010