Obec Želnava

                Želnava 2

                384 51 Volary

 

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽELNAVA

 konaného dne 19. 04. 2011

 

 

 

 

          Obecní úřad v Želnavě, podle §93 odst. 1, zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpis, oznamuje, že bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce Želnava na den 19. 04. 2011 od 18.00 hodin v kanceláři OÚ Želnava.

 

 

 

 Program:

1.                 Zahájení.

2.                Záměr č.1/2011. Prodej – parc.č.270/1.

3.                Různé.

4.                  Závěr.        

 

 

 

 

 

 

 

 

V Želnavě 11.4.2011

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

   

Vyvěšeno:  11. 04. 2011                                                        Sejmuto: 19. 04. 2011