Obec Želnava

384 51 Volary

Volby 15. a 16. října 2010 do zastupitelstev obcí

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15.10. a 16.10.2010 

Starosta obce Želnava v souladu s ust. § 15 písm. d) zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje

s přihlédnutím k počtu voličů,

minimální počet členů okrskové volební komise

v počtu 4 (slovy čtyři)

včetně zapisovatele pro volební okrsek č. 1.

 

 

V Želnavě dne 16.8.2010

 

 

Vilém Böhm, starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: 16.8.2010

Sejmuto: 7.9.2010