Obecní úřad Želnava

384 51 Volary

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽELNAVA

konaného dne 29.9.2010

 

Obecní úřad v Želnavě, podle §93 odst.1, zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje,

že bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce Želnava na den 29.9.2010 od 14.00 hodin v kanceláři OÚ Želnava.

 

Program:

1.           Zahájení

2.           Rozpočtová opatření č. 4-6/2010

3.           Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě

4.           Rekonstrukce ČOV

5.           Žádost o odprodej pozemku – chata Č. taras

6.           Smlouva – pojištění majetku

7.           Smlouva – E.on

8.           Žádost o refundaci nákladů – p. Mihalko

9.           Prodej malotraktoru

10.        Informace – vodovod Želnava

11.        Diskuse

12.        Závěr

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  22.9.2010

 

Sejmuto:  29.9.2010