Obec Želnava

                Želnava 2

                384 51  Volary

 

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽELNAVA

 konaného dne 28.03.2011

 

 

 

 

 

 

             Obecní úřad v Želnavě, podle §93 odst.1, zákona č. 128/200 Sb, o obcích, ve znění

pozdějších  předpisů.

Oznamuje, že bylo svoláno  zasedání zastupitelstva obce Želnava na den 28.03.2011 od 18.00 hodin

V kanceláři OÚ Želnava.

 

 Program:

1.                  Zahájení.

2.                 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z ubytovací kapacity č.1/2011.

3.                 Obecně závazná vyhláška obce pro pohyb psů a hospodářského zvířectva č.2/2011.

4.                 Schválení nového domovního řádu č.1/2011.

5.                  Rozpočtová změna č.3/2011.

6.                 Různé.

7.                  Diskuze.

8.                 Závěr.

 

 

 

 

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  21.03.2011

Sejmuto:   28.03.2011