Obec Želnava

                Želnava 2

                384 51  Volary

 

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽELNAVA

 konaného dne 12.05.2011

 

 

 

 

 

 

             Obecní úřad v Želnavě, podle §93 odst.1, zákona č. 128/200 Sb, o obcích, ve znění

pozdějších  předpisů.

Oznamuje, že bylo svoláno  zasedání zastupitelstva obce Želnava na den 12.05.2011 od 18.00 hodin

V kanceláři OÚ Želnava.

 

 Program:

1.                  Zahájení.

2.                 Smlouva o provozování kanalizace a ČOV s AQUAŠUMAVA s.r.o.

3.                 Smlouva o dílo s ing. Radovanou Kutlákovou.

4.                 Smlouva o připojení k distribuční soustavě s provozovatelem E-ON.

5.                  Návrh smlouvy o dodávce vody mezi obcí Želnava a ZEFA VOLARY.

6.                 Rozpočtové opatření č.4/2011.

7.                  Různé.

8.                 Závěr.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 04.05.2011

Sejmuto: 12.05.2011