Obec Želnava

384 51 Volary

Volby 15. a 16. října 2010 do zastupitelstev obcí

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15.10. a 16.10.2010 

Starosta obce Želnava v souladu s ust. § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

jmenuje zapisovatelku

 

okrskové volební komise v Želnavě

při volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15.10. a 16.10.2010 

Dagmar Šubovou, bytem Volary, Finské domky 626

 

 

 

V Želnavě dne 4.9.2010

 

 

Vilém Böhm, starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: 4.9.2010

Sejmuto: 15.10.2010